Uğur Samsa

Yaşamak Direnmektir!

Doğrusu : Tıraş

Tıraş kelimesi ‘traş’ şeklinde sık kullanılıyor. Doğrusu ‘tıraş‘ olarak yazılanı…

Tıraş;

  1. Saç veya sakalı kesme işi, yülüme: “Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu.”- M. Ş. Esendal.
  2. Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme: “Asker tıraşı.”.
  3. Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal: “Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu.”.
  4. Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.
  5. argo – Yalan, asılsız, bıktırıcı söz: “Bırak tıraşı, doğru konuş.”.

Follow Us

Advertisement