Uğur Samsa

Yaşamak Direnmektir!

Doğrusu : Şefkat

Kelimelerin doğru yazılışlarında sıra şefkat kelimesinde. Şefkati ‘şevkat’ şeklinde yazmak yapılan hatalardan birisi. Kelimenin doğru yazılışı şefkat olarak yazılanıdır.

Sevecenlik:
“Hâlbuki Türk mazisi, o devirlerin idrakine göre şefkatin, merhametin yüzlerce abidesini vücuda getirmiştir.”- H. S. Tanrıöver.

Follow Us

Advertisement